Privacybeleid

Bedankt voor je vertrouwen in Boxu. Hieronder omschrijven we hoe we jouw gegevens verzamelen, gebruiken en ermee omgaan als je gebruikmaakt van onze websites, software en services (‘Services‘).

Wat en waarom
We verzamelen en gebruiken de volgende gegevens om onze Services aan te bieden, te verbeteren en te beschermen:Account. Gegevens zoals je naam, je e-mailadres, je telefoonnummer, je betalingsgegevens, je fysieke adres en je accountactiviteit worden door ons verzameld en gekoppeld aan je account.

Services
Onze Services zijn ontworpen om het voor jou gemakkelijker te maken je Data op te slaan, met anderen samen te werken en op meerdere apparaten te werken. Om dit mogelijk te maken worden je Data, zoals bestanden, berichten, opmerkingen en foto’s, evenals gerelateerde gegevens, opgeslagen, verwerkt en verzonden. Een voorbeeld van deze gerelateerde gegevens is je profielinformatie , die het gemakkelijker maakt om met anderen samen te werken en je Data te delen. Je krijgt bij onze Services verschillende opties voor het delen van je Data.

Gebruik
We verzamelen informatie over hoe je de Services gebruikt, inclusief de activiteiten in je account (zoals het delen, bewerken, weergeven en verplaatsen van bestanden of mappen). Hierdoor kunnen we je functies aanbieden zoals de pagina Recent en de versiegeschiedenis.
We verzamelen ook gegevens vanaf en over de apparaten die je gebruikt voor toegang tot de Services. Dit zijn onder meer het IP-adres, het type browser en apparaat dat je gebruikt, de webpagina die je hebt bezocht voordat je naar onze websites ging en bepaalde ID’s die bij je apparaten horen. Afhankelijk van de instellingen kunnen apparaten ook locatiegegevens doorgeven aan onze Services.

Cookies en andere technologieën.
We gebruiken technologieën zoals cookies om onze Services te leveren, te verbeteren, te beschermen en te promoten. Met behulp van cookies kunnen we bijvoorbeeld zorgen dat je gebruikersnaam bij je volgende bezoek wordt herinnerd, krijgen we meer inzicht in hoe je met onze Services omgaat en kunnen we onze Services op basis van deze informatie verbeteren. Je kunt je browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert, maar dit kan de mogelijkheden om van onze Services gebruik te maken beperken.

Met wie
We kunnen gegevens delen op de manieren die hieronder worden omschreven, maar we verkopen geen gegevens aan adverteerders of andere derden.Anderen die voor Boxu werken.Boxu maakt gebruik van bepaalde vertrouwde derden (zoals bedrijven die support en IT-services aanbieden) om ons te helpen onze Services te leveren, te verbeteren, te beschermen en te promoten. Deze derden krijgen toegang tot je gegevens, maar uitsluitend om taken uit te voeren namens ons en conform dit Privacybeleid. Wij blijven verantwoordelijk voor hun omgang met jouw gegevens conform onze instructies.Andere gebruikers. Onze Services laten gegevens zoals je naam, profielfoto en e-mailadres aan andere gebruikers zien, bijvoorbeeld in je gebruikersprofiel en in uitnodigingen om Data te delen. Wanneer je je Boxu -account registreert met een e-mailadres in een domein van je werkgever of een organisatie, kunnen we collega’s helpen jou en je team te vinden door enkele van je basisgegevens, zoals je naam, teamnaam, profielfoto en e-mailadres, zichtbaar te maken voor andere gebruikers in hetzelfde domein. Hierdoor kunnen we teams laten zien waarvan je lid kunt worden en andere gebruikers helpen bestanden en mappen met je te delen.Bepaalde functies maken aanvullende gegevens beschikbaar voor andere gebruikers.Wetgeving en handhaving. We kunnen gegevens bekend maken aan derden als we besluiten dat een dergelijke bekendmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) de wet na te leven, (b) iemand te beschermen tegen overlijden of ernstig lichamelijk letsel, (c) fraude met of misbruik van Boxu of onze gebruikers te voorkomen of (d) de eigendomsrechten van Boxu te beschermen.

Hoe
Beveiliging. We beschikken over een team dat zich speciaal bezighoudt met het beschermen van je gegevens en het testen op kwetsbaarheden. We werken bovendien continu aan nieuwe functies voor het beveiligen van je gegevens, in aanvulling op voorzieningen als tweestapsverificatie, versleuteling van bestanden in rust en meldingen wanneer nieuwe apparaten en apps worden gekoppeld aan je account.Bewaring. We bewaren de gegevens die je hebt opgeslagen op onze Services zolang als nodig is om je de Services te kunnen leveren. Als je je account opzegt, verwijderen we deze gegevens. Bedenk echter wel: (1) er kan misschien vertraging optreden bij het verwijderen van deze gegevens van onze servers en opslagmedia voor back-up, en (2) we kunnen deze gegevens bewaren als dat noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen of onze overeenkomsten af te dwingen. Je hebt toegang tot je persoonlijke gegevens door je aan te melden bij je Boxu -account.

Waar
Voor levering van de Services kunnen we gegevens opslaan, verwerken en doorsturen in NederlandDe gegevens kunnen ook lokaal worden opgeslagen op de apparaten die je gebruikt om toegang te krijgen tot de Services.

Wijzigingen
Als we betrokken zijn bij een reorganisatie, fusie, overname of verkoop van onze activa, kunnen je gegevens als onderdeel daarvan worden overgedragen. Wij zullen je daarvan op de hoogte stellen (bijvoorbeeld via een bericht naar het e-mailadres van je account) en je voorleggen uit welke opties je in dat geval kunt kiezen.We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd herzien en zullen de meest actuele versie op onze website publiceren. Als je als gevolg van een revisie aanzienlijk minder rechten hebt, zullen we je daarvan op de hoogte stellen.

Jouw privacyrechten
Als gebruiker van onze diensten heb jij enkele handige privacyrechten tot je beschikking.
In de Diensten Portal heb je het recht om al je gegevens te bekijken die wij hebben geregistreerd, wij geven in hetzelfde overzicht aan waarvoor wij deze gegevens gebruiken. Jij hebt als gebruiker het recht om deze gegevens te bewerken, verbergen of het verzoek in te dienen om alles te verwijderen.Het is ook mogelijk om contact met ons op te nemen wanneer je niet een van je privacyrechten wil uitoefenen, maar een klacht wil indienen over iets waar je niet tevreden over bent. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens aan te kloppen, de Nederlandse waakhond van de privacywetgeving.

Contact
Heb je nog vragen over of problemen met Boxu, onze Services of je privacy? Neem contact met ons op via info@boxu.nl.