Acceptabelgebruik

Beleid voor acceptabel gebruik
Boxu wordt gebruikt door vele mensen. We zijn dan ook trots op het vertrouwen dat je in ons hebt gesteld. Daar staat tegenover dat we er ook op vertrouwen dat jij op een verantwoordelijke manier van onze diensten gebruik maakt.Je komt overeen geen misbruik te maken van de Boxu -diensten (‘Diensten’) of iemand anders te helpen dat te doen. Zelfs de volgende zaken met betrekking tot de Diensten mag je bijvoorbeeld niet proberen:

– de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk peilen, scannen of testen;
– beveiligings- en authenticatiemaatregelen kraken of anderszins omzeilen;
– toegang zoeken tot niet-openbare gebieden of onderdelen van de Diensten of tot gedeelde gebieden van de Diensten waarvoor je niet bent uitgenodigd, deze onrechtmatig wijzigen of gebruiken;
– gebruikers, hosts en netwerken verstoren of deze onderbreken, door bijvoorbeeld een virus te verzenden of door een onderdeel van onze Diensten overmatig te belasten, te overspoelen, spam te verzenden of e-mailbommen te versturen;
– toegang zoeken tot de Diensten, deze doorzoeken of er accounts voor maken op een andere manier dan via onze openbaar ondersteunde interfaces (bijvoorbeeld door ‘scraping’ of het maken van bulkaccounts);
– ongewenste reclame, promotieacties, advertenties en spam verzenden;
– gewijzigde of misleidende informatie of informatie met een valse bron van identificatie verzenden, met inbegrip van ‘spoofing’ en ‘phishing’;
– voor producten of diensten anders dan die van jezelf reclame maken of adverteren zonder daarvoor gemachtigd te zijn;
– misbruik maken van aanbevelingen of promotieacties om meer bonusopslagruimte te ontvangen dan je hebt verdiend;
– limieten voor opslagruimte omzeilen;
– de Diensten verkopen als je daarvoor niet uitdrukkelijk bent geautoriseerd;
– materiaal publiceren of delen dat onwettig, pornografisch of aanstootgevend is of extreem geweld bevat;
– aanzetten tot onverdraagzaamheid of haat jegens een persoon of groep op grond van ras, godsdienst, etnische afkomst, geslacht, geslachtsidentiteit, seksuele voorkeur, handicap of beperking;
– op enige wijze de wet overtreden, met inbegrip van het opslaan, publiceren of delen van materiaal dat frauduleus, lasterlijk of misleidend is; of inbreuk maken op de privacy of rechten van anderen.